Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice in apararea impotriva incendiilor a societatii comerciale, in functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.

1. Cladirile administrative:

 • sedii ale administratiei publice centrale si locale;
 • sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;
 • sedii de birouri.

Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.

Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru birouri se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:

 • stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba capacitatea/ incarcatura de minimum 6 kg;
 • stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 litri;
 • stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l;

In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.

Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate:

 • maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
 • maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.

2. Cladiri comerciale:

 • comert alimentar si nealimentar;
 • magazine generale;
 • alimentatie publica (restaurante, braserii si altele asemenea);
 • spatii si incaperi destinate serviciilor.

Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./200 mp.

Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru comert se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:

 • stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
 • stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
 • stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
 • stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.

In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.

Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor în perimetrul suprafetei protejate:

 • maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
 • maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.

3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):

 • blocuri de locuit;
 • locuinte unifamiliale.

Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./nivel/apartament.

4. Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri, reuniuni)

Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.

Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:

 • stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
 • stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
 • stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
 • stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.

In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu;

In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.

5. Alte amenajari:

 • circuri mobile;
 • scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);
 • studiouri de radio, televiziune, indeosebi cu public.

Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./150 mp.

Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:

 • stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
 • stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
 • stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
 • stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.

6. Ateliere si spatii de intretinere si reparatii:

Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./100 mp.

Precizare: dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:

 • stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
 • stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
 • stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
 • stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.

Constructiile in care functioneaza ateliere de intretinere si reparatii se doteaza cu cel putin un stingator de incendiu portativ la o suprafata de 100 mp, dar minimum doua stingatoare pe nivel si nu mai putin de un stingator pe incapere.

“ Salvezi daca stii sa actionezi corect! “

Servicii de consultanta pentru aparare impotriva incendiilor si protectie civila, cursuri de prim ajutor, cursuri de servant pompier si asistenta tehnica de specialitate