Societatea noastra are o veche traditie in domeniul producerii si comercializarii stingatoarelor portabile si transportabile pentru stingerea incendiilor: cu pulbere, cu spuma mecanica, cu bioxid de carbon, distributiei de echipamente pentru stingerea incendiilor, furtunuri de refulare de toate tipurile si accesorii psi, hidranti de incendiu de toate tipurile, alte echipamente, materiale si accesorii destinate prevenirii si stingerii incendiilor, precum si prestarea de servicii de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor, servicii de consultanta, formare si instruire in domeniul prevenirii si protectiei impotriva incendiilor.

Produsele si serviciile noastre se adreseaza in principal societatilor comerciale, institutiilor publice, precum si regiilor autonome.

Toate produsele comercializate sunt din import ceea ce ne face independenti pe piata, fiind capabili sa ne aprovizionam cu componenetele necesare producerii stingatarelor proprii, si de asemenea sa comercializam si multe tipuri de accesorii PSI, la preturi accesibile oricarei companii de pe piata Romaneasca.

S.C. BRASTING S.R.L. dispune de un atelier dotat cu toate utilajele necesare pentru verificarea, incarcarea si repararea de stingatoare de incendiu si alte aparate de stins incendii, atestat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti si cu un personal calificat si competent firma noastra va ofera servicii de verificare, incarcare si reparare stingatoare, la un inalt nivel calitativ si cu maxima operativitate.

 

 

DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

Scopul principal al societăţii SC BRASTING SRL este să devină partenerul pe care clienţii să se poată baza în orice moment, obţinând acest lucru prin dezvoltarea de legături trainice şi de durată, legături clădite pe respect şi încredere. În vederea realizării acestui scop societatea SC BRASTING SRL a decis implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001. Prin integrarea principiilor managementului calităţii în desfăşurarea şi conducerea proceselor, societatea se axează pe obţinerea satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora şi de reglementare aplicabile, cât şi pe îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, produselor şi serviciilor oferite. Mă angajez să pun în aplicare această politică prin asigurarea:

- comunicării şi înţelegerii acesteia la toate nivelurile ierarhice ale societăţii;

- stabilirii obiectivelor / ţintelor calităţii pentru toate funcţiile de conducere implicate şi în concordanţă cu această politică;

- conştientizării fiecărui angajat privind importanţa îndeplinirii cerinţelor clienţilor;

- evaluării stadiului realizării obiectivelor calităţii şi a eficacităţii sistemului de management al calităţii în cadrul unor şedinţe de analiză planificate, efectuate la nivelul managementului societăţii;

- delegării responsabilităţii şi autorităţii pentru implementarea, menţinerea şi raportarea funcţionării sistemului de management al calităţii Reprezentantului Managementului Calităţii, numit prin decizie internă.

 

DATA: 15.05.2013

DIRECTOR GENERAL: TOHANEANU DANA

 

POLITICA DE MEDIU, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ

Protecţia mediului, sănătatea şi securitatea oamenilor la locul de muncă este o prioritate a managementului SC BRASTING SRL. Organizaţia urmăreşte să reducă impactul serviciilor şi a activităţii sale asupra mediului prin promovarea unui sistem de management de mediu în concordantă cu standardul ISO 14001, precum şi îmbunătăţirea performanţelor in domeniul sanatatii si securitatii in munca prin implementarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001 În acest scop, managementul SC BRASTING SRL se angajează;

- Sa se conformeze cu cerintele legale in vigoare si a altor cerinte aplicabile în domeniul mediului şi a sănătăţii şi securoităţii ocupaţionale

- Sa stabileasca si sa actualizeze obiectivele si tintele de mediu pentru a asigura o imbunatatire continua a performantei de mediu

- Sa acţoneze în scopul prevenirii poluării şi eliminării risipei

- Sa conştientizeze întreg personalul organizaţiei referitor la îmbunătăţirii continua a performanţei de mediu

- Sa controleze, sa evite sau sa minimizeze riscurile asociate activitatilor desfasurate

- Sa prevină accidentele de munca

- Sa instruiască continuu propriul personal in vederea contientizarii pericolelor la care se expune

- Să imbunatăţească continuu performanţa sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupaţionale

 

Managementul este angajat in aplicarea prezentei politici, si asigură resursele umane, financiare si materiale necesare funcţionarii si îmbunătăţirii continue a sistemului de management integrat.

DATA: 15.05.2013

DIRECTOR GENERAL: TOHANEANU DANA